Slovenský pavilón, Astana, Kazachstan


Určite každý už počul o výstavách EXPO, ktoré sa tešia veľkému záujmu medzinárodných odborníkov, ale aj verejnosti. Byť súčasťou tak významného podujatia je vecou prestíže. My v KVANTE ideme s dobou, často určujeme trendy, navyše naša práca vie zaujať. Keď sa naskytla možnosť participovať na EXPO 2017, išli sme do toho s plným nasadením.

Náš tím strávil v Kazachstane niekoľko týždňov. Odviedli tam skvelú prácu a všetko sa podarilo presne na čas. Nainštalovaných bolo 40 kusov laser beam 6W GB po obvode haly, ktoré znázorňujú studenú fúziu. Vodná stena symbolizujúca bohaté slovenské vodné zdroje, má po obvode nainštalovaných 6 kusov Clubmax 3000. Celý priestor je doplnený viacerými veľkými LED obrazovkami a aj LED podlahou. Spolu sme nainštalovali 140m2 LED obrazovky P3.9. a 55m2 LED podlahy P4.8..

9.-10. júna prebehlo slávnostné otvorenie, prestrihla sa páska s trikolórou a následne všetci prítomní potešili svoje oči pohľadom na reprezentatívny slovenský stánok.

Inštalácia:

Prevádzka:

Video: